0,00 €

Algemene voorwaarden

De Sakyamuni webwinkel heeft als ondernemings- en BTW nummer BE0644.735.838 en is gevestigd in de Moorseelsestraat 232 8501 Heule .
Bij het plaatsen van een bestelling bij sakyamuni ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

artikel 1 (betalingsopties)

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
Betaling kan via een  bankoverschrijving - PayPal - of contante betaling bij afhaling.
Bestellingen die via een bankoverschrijving wordt betaald moet doorgegeven worden via e-mail:
sakyamuni@juno.com en niet via de webwinkel dank u.
Deze betalingen dienen overgeschreven te worden op volgend rekeningnummer:           

                                                  Sakyamuni Gerald Mcintosh
                                                       BE02 9731 4542 3040

De Sakyamuni webwinkel zal de bestelde artikelen leveren nadat de betaling is ontvangen. 
De levertijd gaat in op het moment dat wij de betaling hebben ontvangen.

artikel 2

Alle bestelde artikelen dienen eerst te worden betaald.  De factuur wordt dan als voldaan meegestuurd met de goederen. 
Voor afhaling en contante betaling ter plaatse, zal de factuur bij  betaling overhandigd worden en als voldaan afgetekend worden. 

artikel 3

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u per e-mail een bevestiging toegestuurd .Van zodra het verschuldigde bedrag wordt ontvangen,
verzendt  Sakyamuni de bestelling (indien voorradig) binnen 4 werkdagen. Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd kunnen geleverd worden,
neemt Sakyamuni contact op via e-mail.

artikel 4 ( Verzendingskosten)

Sakyamuni brengt de verzend-en verwerkingskostenkosten in rekening.


artikel 5 (Retours)

Verzendkosten zijn bij retourzendingen voor uw rekening.Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet,
dan kunt u de bestelling op eigen kosten retourneren. 
U dient de retour te doen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen met vermelding van reden retour. 

Graag per e-mail ook bevestigen wat de redenen zijn van de retour.
Houdt er rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet bevestigde retourzendingen door ons niet zullen worden gecrediteerd.
De retourzending van de producten dient te gebeuren in originele verpakking en de artikelen dienen ongebruikt te zijn.
U dient de retourzending te sturen naar :            Sakyamuni
                                                                   Moorseelsestraat 232
                                                                       8501 Heule 
                                                                          België

Sakyamuni zal de aankoopwaarde na ontvangst van de retour goederen zo spoedig mogelijk terugbetalen. 
Sakyamuni behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren
of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten,
wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is,
of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd, of wanneer het artikel niet in de originele verpakking retour is gezonden.
Sakyamuni behoudt zich ook het recht voor retourzendingen te weigeren,
wanneer de artikelen niet binnen de 14 dagen na aflevering van bestelling zijn teruggezonden, of niet via e-mail met reden bevestigd zijn geweest.

artikel 6

Uw bestelling wordt  zo goed en verzorgd mogelijk verpakt en  verzonden, maar is uw bestelling beschadigd aangekomen geef ons dan een e-mail op :
sakyamuni@juno.com en neem dan  contact op  met www.bpost.be. Bestellingen welke buiten de schuld van sakyamuni tijdens het verzenden
zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of  niet worden vergoed. Wanneer kan aangetoond worden dat het zoekraken te wijten is aan nalatigheid
van Sakyamuni, geldt deze maatregel niet. 
Pakjes worden met een trackingnummer verstuurd zodat de verzending gevolgd kan worden.Enveloppes hebben geen trackingnummer.

artikel 7

Sakyamuni staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de vermelde specificaties op de website www.sakyamuniheule.com.
Uitzonderingen hierop zijn eventuele vorm en kleurverschillen bij de half edelstenen.  Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage
of die te wijten zijn aan schuld van de klant vallen niet onder garantie.

artikel 8

Niets van de website van Sakyamuni mag zonder toestemming van Sakyamuni worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

artikel 9

Sakyamuni is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan, ernstige bedrijfsstoringen bij Sakyamuni en transportstagnatie.


artikel 10

Sakyamuni heeft  het recht om prijzen om welke reden dan ook te wijzigen zeker mocht dit omwille van wettelijke voorschriften vereist zijn. 

Alle teksten en omschrijvingen op de website moeten worden beschouwd als aanwijzingen of aanduidingen voor de aangeboden producten.

Special Offers
Free ecommerce Shopping Cart by Freewebstore More Info freewebstore
Report this Store
Are you concerned about the security of this store? Please contact our security team via security@freewebstore.com
Is this store safe?
eCommerce Websites
Freewebstore, providing eCommerce for everyone. Visit us today and create your very own eCommerce store - FOR FREE
Visit freewebstore.com
Are you the Store Owner?
You can remove this banner and have access to our fantastic premium features by upgrading your online store.
Learn More